DKGOLD

Bổ sung vitamin D3 và vitamin K2 giúp tăng cường hấp thụ Calci, giúp hỗ trợ phát triển xương, răng, giúp hạn chế còi xương.